48-ми Международен фестивал "Софийски музикални седмици"  - 22 Май - 10 Юли 2017 г.
48th Sofia Music Weeks International Festival  22 May - 10 July 2017
    

22 май 2017
понеделник

19.30
часа

Зала "България"

откриване

Мариинский театр

форум
"България-Русия"

представят

Симфоничен оркестър на Мариинския театър
от Санкт Петербург

Диригент:
Валерий Гергиев (Русия)


Концертът се осъществява
със съдействието на г-н Михаил Пандурски

В програмата:
Сергей Прокофиев
1891-1953 г.

СИМФОНИЯ №1 РЕ МАЖОР "КЛАСИЧЕСКА", ОП. 25 е сред гениал-
ните произведения на великия руски композитор. Творческото му
наследство е огромно - над 130 произведения, между които 8 опери,
7 симфонии, оратории и кантати, концерти за солов инструмент и
оркестър, произведения за пиано, песни и романси. На оптимистич-
ната му музика са свойствени енергия, стремителност, ритмич-
ност и лирика.
Съчетанието от здравите корени на руската композиторска школа
и яркото му новаторство с право го нарежда до класиците на
миналия век.
---
Клод Дебюси
1862-1918 г.

ПРЕЛЮДИЯ "СЛЕДОБЕДЪТ НА ЕДИН ФАВН" е от първите произве-
дения на импресионизма в музиката. Французинът Дебюси е сред
най-ценените композитори на XIX-XX век. В творбите си налага
импресионизма вместо романтизма, водещо течение в музиката преди
него. Новаторството му се изявява в хармонията и в ритмиката, и
особено в мелодическото начало. Композиторът проявява изключи-
телна смелост и по отношение на музикалната форма.
Автор е на опера, сюити, ноктюрни, рапсодии, камерна музика, кла-
вирни пиеси.
---
Игор Стравински
1882-1971 г.

"ЖАР ПТИЦА" (СЮИТА) е балет, написан през 1910 г. по поръчка на
импресариото Сергей Дягилев за неговата балетна трупа.
Международна известност на Игор Стравински му носят и другите
два балета, поръчани от Дягилев: "Петрушка" (1911 г.) и "Пролетно
тайнство" (1913 г.). Мелодиката на "Тайнството" утвърждава репу-
тацията на автора й като революционер в музиката на ХХ век.
През по-голямата част от живота си Стравински твори във Фран-
ция и САЩ.
---
Пьотр Илич Чайковски
1840-1893 г.

СИМФОНИЯ №5 МИ МИНОР, ОП. 64 на Чайковски е сред най-
изпълняваните му произведения от епохата на романтизма до днес.
Композиторът е автор на популярни концертни и театрални музи-
кални произведения в класическия репертоар, като балетите "Лебедо-
во езеро", "Спящата красавица" и "Лешникотрошачката", "Тържест-
вена увертюра 1812 година", Концерт за пиано и оркестър № 1,
операта "Евгений Онегин", други симфонии.
---

    
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е под патронажа на президента на Република България Румен Радев
The festival is under the patronage of the President of the Republic of Bulgaria Rumen Radev